Välkommen till vår karriärsida!

Utveckla din karriär med oss!

På Consign är du en del av ett team, hos oss och våra kunder. Vi vill att du mår bra på arbetet, fritiden och med arbetskamrater, familj och vänner. Consign ska verka för att det blir så. Vi vill att du lyckas!

På Consign har vi tre värderingsord där vår ambition är att alla medarbetare delar och arbetar utifrån dessa värderingar; Kompetens, Ödmjukhet och Engagemang.

Kompetens

För oss är det en förutsättning och en självklarhet att hålla kompetensen aktuell för att vara en av de bästa inom våra fokusområden. Kompetensutveckling är därför en del av vardagen och som anställd på Consign tycker vi att det är viktigt och roligt att ständigt utvecklas.

Ödmjukhet

Förtroendet hos våra kunder förtjänar vi varje dag genom att hålla det vi lovar. Vi är stolta över vår kompetens och vad vi kan, samtidigt som vi är medvetna om att vi alltid kan bli bättre. Vi stöttar och uppmuntrar varandra i vår strävan att alltid utvecklas och förbättras och inser värdet av att dela med sig av vår kompetens till medarbetare och kunder.

Engagemang

Vi är delaktiga och visar stort intresse för kunder, medarbetare och vår verksamhet. Företagskulturen uppmuntrar medarbetarna till engagemang för att kunna påverka och förändra. Genom ett gemensamt ansvarstagande för vi tillsammans verksamheten framåt både externt och internt. Vi ställer upp för varandra- inte bara när det gäller!

Kompetens, Ödmjukhet och Engagemang

Dessa tre ord är Consigns värderingsord. Våra gemensamma värderingar och hur vi lever upp till dem skapar vår företagskultur. Företagskulturen blir tydlig när den omsätts i dagliga önskvärda och konkreta beteenden. Consigns värdeord har tillskrivits en innebörd som ska vara tydlig, uppfattad och delad av alla på Consign.


Stockholm

Kungsgatan 58
111 22 Stockholm
Vägbeskrivning

info@consign.se 08-362700
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor